Midtbyen er mere voldelig end Gellerup

Gellerup ligger lavere end Aarhus som helhed, når det drejer sig om kriminalitet med overtrædelse af straffeloven. Det vil overraske mange. Men i følge politiet er der mere umotiveret vold i Aarhus midtby end der er i Gellerup. Dette bør få konsekvenser i debatten, og sandelig også for de politiske beslutninger, om de aarhusianske boligområder, der beskrives som ”ghettoer”.

Debatindlæg, 2.11.2018, Keld Hvalsø og Lone Norlander, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Tal fra Østjyllands Politi viser, at Gellerup ikke er et sted, hvor der bliver begået mere kriminalitet end andre steder i Aarhus. Antallet af anmeldelser af straffelovs-overtrædelser i Gellerup har været faldende siden 2013, og i 2017 var der 258 anmeldelser. Omregner man til antal anmeldelser pr. 1.000 indbyggere og sammenligner med hele Aarhus kommune, så ligger Gellerupparken lavere med 43,9 mod 67,8 i hele Aarhus.

Overtrædelse af straffeloven drejer sig især om vold, overfald, indbrud og tyverier. Overtrædelse af færdselsloven og lov om euforiserende stoffer er ikke med her.

Jens Espensen, leder af lokalpolitiet i Gellerup, har til Lokalavisen i Aarhus sagt: “Det er en fordom, at der er mere utrygt i Gellerupparken. Hvis man for eksempel kigger på umotiverede voldssager, så har der altid været langt flere sager inde i midtbyen.”

Gellerup og Toveshøj er på regeringens ”ghetto”-liste, endda på den hårde. Og ja, de to boligområder er bl.a. med pga. kriteriet ”antal dømte”. Men det er med tal fra 2015-16, og kriminaliteten er altså faldet siden.

Tre ud af fem kriterier skal være opfyldt for at et boligområde er på ”ghetto”-listen. Et andet kriterie, som Gellerup-Toveshøj opfylder er: ”Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.” Men officielle tal viser, at 69,8 pct. af beboerne er danske statsborgere. Så hvad er meningen med sådan et diskriminerende kriterie. Tages det ud, vil Gellerup formentlig inden længe være væk fra ”ghetto”-listen pga. den faldende kriminalitet.

Området vil da kun opfylde to kriterier: Få med tilknytning til arbejdsmarkedet og få med en uddannelse udover grundskolen. De to kriterier ændres ikke for de folk, der opfylder dem, ved at man med tvang flytter dem til andre dele af Aarhus, sådan som et flertal i byrådet har besluttet, med stærk modstand fra Enhedslisten.

Gellerup-Toveshøj er i en positiv udvikling, i høj grad fordi de lokale beboere har været inddraget i vigtige beslutninger bl.a. om fysiske og sociale helhedsplaner. Enhedslisten går ind for demokrati og medinddragelse, for det virker. Vi er modstandere af tvang, som et flertal i byrådet desværre hellere vil benytte sig af.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende