Mere åbenhed – efter Teknik- og Miljø skandalen

Åbenhed om habilitet og private økonomiske interesser er afgørende for tilliden til byrådets politikere. Skandalen i Teknik- og Miljø har åbenbaret, at der er brug for at stramme op omkring dette og indføre et kodeks for, hvordan byrådsmedlemmer håndterer bestemte sager. Det stiller Enhedslisten forslag om i byrådet.