Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Ebtissam Mohammad

Sigurd Leth Lyk

Frederikke Hellemann

Elsebeth Frederiksen

Asbjørn Steimle Pedersen

Claus Thure Hastrup

Thomas Bro-Jørgensen

Suppleanter:

Martin Noel Konradsen

Anders Nielsen

Jesper Steppat