Hvorfor nedrivning og tvang?

Loven om nedrivning af almene boliger og tvangsflytning af beboere i de såkaldte ”ghetto-områder” er vedtaget af Folketinget. Enhedslisten stemte imod loven, og det samme gjorde Radikale Venstre og Alternativet. Men hvorfor er det så, at I politikere fra R og AL i Aarhus Byråd er med i aftalen om de nedrivninger og tvangsflytninger, som jeres partier i Folketinget har stemt imod?

Åbent brev til Radikale Venstre og Alternativet i Aarhus Byråd fra Keld Hvalsø og Lone Norlander, Enhedslisten i Aarhus Byråd, 19.12.2018

Enhedslisten er det eneste parti i Aarhus Byråd, der har stemt imod planen, som indebærer nedrivning af 1000 almene familieboliger og tvangsflytning af omkring 4.000 mennesker. Hele 9 boligblokke vil man ifølge planen rive ned i Gellerup og 3 boligblokke i Bispehaven.

Selvom R og AL i Folketinget stemte imod loven, der danner grundlag for disse nedrivninger og tvangsflytninger, så har R og AL i Aarhus Byråd stemt for den lokale udmøntning af den selvsamme lov. I København vil man derimod ikke rive almene boliger ned.

Så vi må med stor undren spørge politikerne fra R og AL i Aarhus Byråd: Hvorfor er I med til at føre disse nedrivninger og tvangsflytninger ud i livet, når jeres partier i Folketinget har stemt imod? Hvorfor Rabih Azad-Ahmad og Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre? Hvorfor Liv Gro Jensen, Alternativet?

Det skal med, at både S og SF i Folketinget har stemt for loven og desuden i Aarhus Byråd stemt for den lokale plan, hvilket er skændigt, da loven og planen er et kraftigt angreb på beboer-demokratiet. I Aarhus og på landsplan er menneskerettighederne for nylig blevet fejret, og de handler jo rigtigt meget om, at alle skal kunne føle sig trygge. Gælder det ikke også for beboerne i Gellerup og Bispehaven?

Erfaringerne fra Gellerup viser, at det går støt fremad, bl.a. med langt flere unge i uddannelse og med faldende kriminalitet. Ja, ifølge politiet er Aarhus midtby mere voldelig end Gellerup, og antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven har i Gellerup været faldende siden 2013. Omregner man til antal pr. 1.000 indbyggere og sammenligner med niveauet i hele Aarhus Kommune, så ligger Gellerup markant lavere, med 43,9 mod 67,8.

Så hvad skal disse massive nedrivninger af gode boliger og tvangsflytning af tusindvis af mennesker egentlig gøre godt for?

Brevet er sendt til pressen

Omtale af det åbne brev i Lokalavisen i Aarhus