Blød magt fra borgmesteren om almene boliger

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard har anvendt ”blød magt” overfor byens almene boligselskaber, for at få lavet en aftale om genhusning af de 1000 familier, der skal tvangs-flyttes som følge af ”ghetto-aftalen”. Det er sket ved at inddrage fremtidige kvoter for almene boliger i aftalen, som Aarhus Byråd skal tage stilling til d. 12. december.

Pressemeddelelse, 11.12.2018, Keld Hvalsø medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

”Sagen handler efter sin ordlyd om genhusning af tvangsflyttede. Men den handler også om kvoter til fremtidigt alment boligbyggeri i Aarhus. Hvorfor skal fremtidige boligkvoter dog indgå i en sådan aftale,” siger Keld Hvalsø.

De almene boligselskaber vil gerne bygge boliger. For at kunne det, skal de have del i kvoterne. Og borgmesteren har jo betydelig indflydelse på fordeling af kvoterne. Så når borgmesteren vil have BL’s Kreds 5 til at hjælpe med genhusningen, i forbindelse med nedrivningsprojektet, ja så kan man jo motivere lidt med udsigt til kvoter. Det er ikke ”hård magtudøvelse” på samme måde som selve nedrivningsplanen. Det er en slags udøvelse af ”blød magt”.

Brabrand Boligforening tager afstand fra aftalen mellem kreds 5 og borgmesteren. Det er i øvrigt den boligforening, der rammes hårdest af nedrivningsplanen. Andre boligforeninger er utilfredse men har valgt at støtte BL kreds 5 formanden i aftalen. Monstro det er af frygt for at komme længere ned i rækken, når kvoter skal fordeles?

Aftalen gør etnicitet til et kriterium i Aarhus Kommunes registrering af beboere i almene boligområder. Det plejer vi ikke at gøre i Danmark, og det bør vi selvfølgelig ikke gøre i Aarhus.

Aftalen stiller beboerne ringere end den tidligere helhedsplan. Den indeholder intet om rettigheder for dem, der tvangsflyttes, intet om flyttehjælp og intet om forhandlingsmuligheder. Der er intet om ”de stærke” beboere i området. Kan de blive boende, eller skal de også tvangsflyttes? Aftalen ændrer tryghedsgarantien for beboerne, men hvordan?

Aftalens kvote på 400 boliger om året er alt for lille i forhold til ventelisten og den forventede tilflytning til Aarhus. Aftalens 1000 erstatningsboliger bliver 1 – 2 og 3-værelses boliger, mens mange af de planlagt tvangsnedrevne boliger i Gellerup vil være 4- og 5-værelses lejligheder.

”I Enhedslisten siger vi fortsat nej til nedrivning af gode boliger og nej til aftalens stop for almene ungdomsboliger. Vi siger også nej til etnisk registrering. Der er så mange punkter i aftalen, der trænger til at blive belyst og drøftet nærmere, at vi vil have den i udvalg, så de berørte boligorganisationer kan få mulighed for at komme og tale deres sag,” siger Keld Hvalsø.