Sundhedsvæsnet. Snart rasler alle skeletterne højlydt ud af skabene

Henrik Quist og Else Kayser

DEBAT: Det er dyrt at være fattig – også i sundhedsvæsnet.

Det går ud over patienter og ansatte.

1. november 2022 blev der, foranlediget af De Radikale, afholdt folketingsvalg. Begrundelsen var, at luften ovenpå minksagen skulle renses. Men det, der lå borgerne mest på sinde, var den grønne omstilling og den sundhedspolitiske dagsorden. Et udtryk for bekymring for fremtiden. Under valgkampen var der ikke grænser for, hvad de forskellige partier ville bidrage med i forhold til fremtidens sundhedsvæsen. Vores fælles sundhedsvæsen var på alles læber og med god grund.

På trods af, at vi på mange måder har et velfungerende sundhedsvæsen, er der grund til bekymring og opmærksomhed. Vi har et sundhedsvæsen, som borgerne anerkender og værdsætter, ikke mindst, når de er indlagte og har behov for behandling og pleje.

Desværre begynder vi også at fornemme spækker i det fælles sundhedsvæsen.

Ustandselige krav om højere produktivitet.

Flere patienter igennem systemet på kortere tid. Krav, som personalet hidtil har indfriet gennem dedikation, tempo og systematisk ekstraarbejde, da de økonomiske ressourcer på ingen måde er fulgt med de mange krav og opgaver. Men buen er spændt til det yderste, og enkelte steder er den sprunget.

Kræftskandalen fra Aarhus Universitetshospital er et skræmmende tilfælde.

Det er sagens kerne i sin enkelhed. De store løfter fra valgkampen om, at vores fælles sundhedsvæsen endelig skulle løftes ind i en bedre tid, klinger frygtelig hult her et halvt år efter.

Den seneste budgetaftale mellem regeringen og Danske Regioner viser det ganske tydeligt.

Ingen midler til udvikling. Ingen midler til at nedbringe ventelister. Ingen midler til at forbedre de ansattes løn og arbejdsvilkår.

Ingen midler til stigende medicinudgifter.

Kun lige midler nok til måske at fastholde status quo.

Derfor må man græmmes over at høre sundhedsminister Sofie Løhde forarges over den ulykkelige situation på Aarhus Universitetshospital.

Det vidner om manglende politisk selverkendelse fra de regeringsbærende partier, og især Lars Løkke og Venstre, som i den grad er skyldige i tingenes nuværende tilstand. Samtidig praler regeringen af, at Danmarks økonomi er stærkere end nogensinde, og at man ” lige har fundet 16 milliarder kroner ekstra”.

Så er det, vi spørger: Hvorfor skal vi opleve skandaler som den på mave-tarm-kræft-afdelingen på Aarhus Universitetshospital, når nu hele sagens kerne er, at de tildelte ressourcer ikke på nogen måde står i forhold til de opgaver, som afdelingen skal løse? Er det så kun lige den afdeling? Nej, desværre. Det er ved at udvikle sig til en generel uholdbar situation. Ikke bare i Region Midtjylland, men i hele landet.

Konsekvensen på Aarhus Universitetshospital vil være, at flere hospitalsafdelinger vil opleve, at ” skeletterne” højlydt begynder at falde ud af skabene. Hidtil har det være i det skjulte, men vi regionsrådsmedlemmer har nu forlangt endelig at få hele virkeligheden at se. Vi vil blive mødt af sandhedens øje blik. Spørgsmålet er, hvilke løsninger, der vil blive stillet i udsigt. Det bliver morgendagens udfordring for det politiske system.

Hvis der ikke meget snart bliver gjort noget alvorligt ved vores ansattes meget pressede arbejdsvilkår og lønforhold, vil den begyndende personaleflugt, vi ser, af desværre erfarne sygeplejersker og andre faggrupper accelerere. Vikarbranchen trækker med bedre løn og vilkår. Lønnen i Norge trækker om muligt endnu mere. Andre skal simpelthen bare væk for at få familielivet til at hænge sammen.

Tiden er kommet til politisk at erkende og forholde sig til, at uden flere ressourcer vil sprækkerne i vores fælles sundhedsvæsen blive større og større. Flere opgaver, flere patienter, dyrere medicin, efteruddannelse af ansatte og flere hænder -alt kræver flere ressourcer.

Tiden er kommet for politisk erkendelse og kontant handling af, at også løn og bedre arbejdsforhold er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen.

Tiden er kommet for politisk erkendelse og kontant handling af, at også løn og bedre arbejdsforhold er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen.

” Hvorfor skal vi opleve skandaler som den på mave-tarm-kræft-afdelingen på AarhusUniversitetshospital, når nu hele sagens kerne er, at de tildelte ressourcer ikke på nogen måde står i forhold til de opgaver, som afdelingen skal løse?”, skriver Else Kayser og Henrik Qvist.

Århus Stiftstidende 1. juli 2023 Sektion 1 Side 12 Else Kayser og Henrik Qvist, medlemmer af regionsrådet i Region Midt for Enhedslisten.