ENHEDSLISTEN I AARHUS KOMMUNE

Enhedslisten har 4 lokalafdelinger i Aarhus Kommune – Enhedslisten Århus Nord, Enhedslisten Århus Syd, Enhedslisten Århus Øst. og Enhedslisten Århus Vest.

“Enhedslisten i Aarhus Kommune” er en organisering, der repræsenterer alle medlemmer i kommunen, og som er ansvarlig for bl.a. at fastlægge vores lokale kommunalpolitik og opstille vores kandidater til byrådet.

Kommunalgruppen der er byrådsgruppens baggrundsgruppe og Organizergruppen der organiserer valgkampe hører også til Enhedslisten i Århus Kommune.

KOMMUNALGRUPPEN

Kommunalgruppen er en bredt sammensat gruppe både fagligt, aldersmæssigt, erfaringsmæssigt og kønsmæssigt. Gruppens formål er, at samle de medlemmer i Aarhus, der interesserer sig for kommunalpolitik og har interesse i at få indflydelse på Enhedslistens politik i Aarhus Byråd.

Kontaktperson er byrådsgruppens sekretær Ole Jessen: [email protected]

Kommunalgruppen mødes hver anden tirsdag, dagen før hvert byrådsmøde, kl. 16.30 i lokale 377 på Aarhus Rådhus. Møderne annonceres i kalenderen på denne hjemmeside.

Forud for hvert byrådsmøde er der mulighed for i Kommunalgruppens mail-forum at skrive om holdninger og komme med facts og ekstra oplysninger vedrørende punkter på byrådsdagsordenen. Diskussioner og beslutninger om punkter på dagsordenen tages på tirsdags-møderne.

Referat fra Kommunalgruppens tirsdagsmøder, med kort opsummering af diskussioner og beslutninger om punkter på byrådsdagsordenen, sendes til Kommunalgruppens medlemmer.

Der er mulighed for, at medlemmer med særlig viden og interesse for enkelte politikområder kan gå sammen i en baggrundsgruppe til ekstra støtte for byrådsmedlemmerne.

Som medlem af Kommunalgruppen binder man sig ikke til et bestemt aktivitetsniveau. Styrken i at have en bredt sammensat gruppe er, at der dermed ofte vil være nogle med særlig viden om enkelte områder, som byrådsmedlemmerne og gruppen kan trække på.

KOMMUNAL ØKONOMIGRUPPE
Gruppens arbejdsområde er den kommunale økonomi, herunder budget, regnskab, økonomisk politik, budgetmodeller, statens og KL’s roller, og hvad der ellers kan have indflydelse på den kommunale økonomi.
Gruppen kommer med input til byrådsgruppen. Det kan f.eks. være i form af input til byrådsdebatter, byrådets budgetlægning, forslag og forespørgsler.
Gruppen mødes ca. en gang om måneden eller hyppigere, hvis der er behov.
Hvis man ønsker at deltage eller har spørgsmål til gruppen, kan man kontakte Poul Krogsgård: [email protected]
TRAFIKGRUPPEN
Trafikgruppens arbejdsområde er at:
 1. Udarbejde forslag til forespørgsel i teknisk udvalg
   – 10. dages spørgsmål der offentliggøres i byrådssalen
  2. Udarbejder forslag til byrådet
  3. Konkretisere vores politik på det trafikpolitiske området i Århus og afholde temamøde ca 1. gang årligt gerne sammen med region Midt/ FT
  4. Understøtte beboergruppers ønsker vedr. trafik i lokalområderne og cyklistforbundet, når de er i overensstemmelser med vores politik.
  5. Afholde happening på gaden, udarbejder forslag til læserbrev/pressemeddelelse gadeaktioner i forbindelse med forspørgsler/ forslag, der rejses, når der er aktuelle diskussioner.
  6. Der afholdes møder én gang om måneden.
Kontaktpersonen er Anders Nielsen: maoslyst@gmail.com
Kontakt Anders, hvis du har lyst til at deltage.