ENHEDSLISTEN I AARHUS KOMMUNE

Enhedslisten har to lokalafdelinger i Aarhus Kommune – Enhedslisten Århus og Enhedslisten Århus Øst.

“Enhedslisten i Aarhus Kommune” er en organisering, der repræsenterer alle medlemmer i kommunen, og som er ansvarlig for bl.a. at fastlægge vores lokale kommunalpolitik og opstille vores kandidater til byrådet.

Kommunalgruppen der er byrådsgruppens baggrundsgruppe og Organizergruppen der organiserer valgkampe hører også til Enhedslisten i Århus Kommune.

KOMMUNALGRUPPEN

Kommunalgruppen er en bredt sammensat gruppe både fagligt, aldersmæssigt, erfaringsmæssigt og kønsmæssigt. Gruppens formål er, at samle de medlemmer i Aarhus, der interesserer sig for kommunalpolitik og har interesse i at få indflydelse på Enhedslistens politik i Aarhus Byråd.

Kontaktperson er byrådsgruppens sekretær Ole Jessen: ojglobal@gmail.com

Kommunalgruppen mødes hver anden tirsdag, dagen før hvert byrådsmøde, kl. 16.30 i lokale 377 på Aarhus Rådhus. Møderne annonceres i kalenderen på denne hjemmeside.

Forud for hvert byrådsmøde er der mulighed for i Kommunalgruppens mail-forum at skrive om holdninger og komme med facts og ekstra oplysninger vedrørende punkter på byrådsdagsordenen. Diskussioner og beslutninger om punkter på dagsordenen tages på tirsdags-møderne.

Referat fra Kommunalgruppens tirsdagsmøder, med kort opsummering af diskussioner og beslutninger om punkter på byrådsdagsordenen, sendes til Kommunalgruppens medlemmer.

Der er mulighed for, at medlemmer med særlig viden og interesse for enkelte politikområder kan gå sammen i en baggrundsgruppe til ekstra støtte for byrådsmedlemmerne.

Som medlem af Kommunalgruppen binder man sig ikke til et bestemt aktivitetsniveau. Styrken i at have en bredt sammensat gruppe er, at der dermed ofte vil være nogle med særlig viden om enkelte områder, som byrådsmedlemmerne og gruppen kan trække på.

ORGANIZERGRUPPEN

Organizergruppen er en fast gruppe, der hører under Enhedslisten i Aarhus Kommune, som er for alle medlemmer i kommunen, dvs. både medlemmer Enhedslisten Århus og Enhedslisten Århus Øst.

Organizergruppen står for at forberede og planlægge Folketings-, Regions- og Kommunalvalg i hele Århus. Gruppen kan også hjælpe til med organisering ved folkeafstemninger og større kampagner lokalt som nationalt.

Gruppen har tæt samarbejde med bestyrelsen i Enhedslisten i Århus Kommune, enhedslisten Århus og Enhedslisten Århus Øst samt folketings- og byrådskandidater.

Gruppen holder løbende møder op til valg og afstemninger med en del arbejde mellem møder.

Vil du være med, så kontakt vores kontaktperson, Hanna-Louise Schou Nielsen, på tlf. 3166 3664 eller mail: hannihannalouise@gmail.com.

 

December 2017/JS