Lone Norlander

Syge aarhusianere skal ikke afkræves betaling

Syge mennesker skal ikke udsættes for brugerbetaling, når de behandles for deres sygdom. Men det sker, når patienter udskrives fra sygehusene til Aarhus Kommunes akutpladser, hvor der afkræves betaling. Og det er simpelthen ikke i orden. Enhedslisten støtter fuldt ud et forslag stillet i Aarhus Byråd om at afskaffe betalingen.

Debatindlæg, 1.12.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Når man er indlagt på sygehuset er det gratis, hvilket er en vigtig del af vores velfærdssystem. Men nu om dage udskrives patienter hurtigere fra sygehusene, og nogle bliver indlagt på Aarhus Kommunes akutpladser, før de kommer hjem. Kommunen opkræver 938 kr. om ugen for kost, rengøring og linned på akutpladsen. For nogle er det mange penge.

Det er ikke i orden, at mennesker der er udsat for sygdom, som ikke er noget man selv kan gøre for, skal udsættes for brugerbetaling for at blive raske. Det er en syg udvikling.

Enhedslisten støtter fuldt ud forslaget, stillet af Dansk Folkeparti, om at afskaffe betaling for akutpladser i Aarhus Kommune. Andre partier i byrådet er også positive, men man vil vente på regeringens sundhedsreform eller udskyde forslaget til budgetforhandlingerne til efteråret.

Det kan vi altså ikke vente på. Det er vigtigt at vi lokalt gør noget for borgerne og ikke bare venter på sundhedsreformen eller aftaler mellem KL og regeringen. Vi skal vise handlemod til gavn og omsorg for borgerne her i Aarhus, det er derfor vi sidder i byrådet. I København, Aalborg og Randers opkræves der ikke betaling for akutpladser.

Jeg opfordrer til, at vi prioriterer dette og sætter det i gang allerede fra 1. Januar 2019.

I Folketinget har Enhedslisten stillet et beslutningsforslag om, at det fra 1. januar 2019 bliver forbudt for kommuner at opkræve betaling for akutpladser. Forslaget har været til første behandling, det er sendt i udvalg og behandles igen inden jul.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende