Bierne skal summe af glæde i Aarhus

Biernes summen og deres bestøvning af planterne er afgørende vigtig for naturen. Og Aarhus Kommune vil gerne være grøn. Men vi mangler en egentlig plan for, hvordan vi sikrer biodiversiteten i kommunen. Det skal vi have lavet, mener Enhedslisten, sådan at Aarhus kan blive en bi- og insekt-venlig kommune.

Pressemeddelelse, 6.12.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Enhedslisten ønsker, at der udarbejdes en plan for, hvordan Aarhus Kommune kan sikre, at biodiversiteten udvikler sig og bliver passet på i takt med byens kraftige vækst.

”Vi skønner, at der kan gøres mere for at fremme en positiv naturkvalitet og højere biodiversitet,” siger Lone Norlander.

Enhedslisten foreslår derfor i byrådet, at der udarbejdes en egentlig biodiversitetsplan, der kan integrere de mange hensyn og muligheder, der er for at forbedre og beskytte vores insekter og bier.

”Vi er bekendt med, at nogle kommuner i Danmark er blevet certificerede som bi-venlige. Med dette forslag ønsker vi at starte en proces, så vi kan opnå samme status her i kommunen. Ja, så bierne kan summe af glæde i Aarhus,” siger Lone Norlander.

Forslaget er på byrådsmødet d. 12. december.

Baggrundsoplysninger fra Dansk Biavlerforening:

I dag er en af de største udfordringer for bierne, at der gennem sæsonen er perioder, hvor det er yderst vanskeligt for bierne at finde føde. Fødemanglen er kritisk, da den svækker biernes vitalitet og gør dem mere modtagelige og sårbare over for sygdomme og pesticider.

Alle kommuner, der etablerer mindst 1 hektar af de bivenlige planter fra DLF får et certifikat, i form af et roll-up banner, der kan pryde indgangen til kommunens borgerservice eller lignende. Af dette certifikat fremgår det, at kommunen har ydet en særlig indsats for bierne.

Læs mere om bi-venlig kommune hos Dansk Biavlerforening