Grønt katalog

 

Rent drikkevand

Drikkevandet skal beskyttes

Derfor siger vi:

  • Stop for brug af sprøjtegifte i haver og i landbrug
  • Skovrejsning på indvindingsoplande til at beskytte grundvandet
  • Vandforsyningen skal forblive på fællesskabets hænder – ikke i lommerne på spekulanter

Rent drikkevand er en menneskeret – og i Danmark kommer al vor drikkevand fra grundvand. Det er helt unikt, og gør bl.a., at vi ikke skal drikke vand behandlet med klor eller købe vand på flaske.

Enhedslisten vil kæmpe for en kommune i udvikling, der sikrer rent drikkevand, laver skovrejsning i stedet for landbrug med sprøjtegifte og gøre alt for at sikre vores grundvandsmagasiner til kommende generationer.

 

Aarhus Bugt som fremtidens spisekammer

Det er ikke tilfældigt, at tang og skaldyr overalt i verden fylder mere og mere på spisebordene. Det er godt for miljøet og sundt for os mennesker.

Tang- og skaldyrsbrug er utroligt effektive til at optage CO2. Samtidig er det sundt og nærende – og så smager det endda godt! Lad os udnytte, at vi har en fantastisk ressource ved hånden i Aarhus Bugt, og omdanne den til et lokalt fødevarecenter, der aktivt forbedrer nærmiljøet.

Enhedslisten vil gå forrest for at omdanne Aarhus Bugt til glæde for Aarhus og omegn. Det er en af vores mærkesager at få skabt et renere, sundere havmiljø i bugten. Vi skal i samme ombæring have stoppet bundtrawlingen af Aarhus Bugt, og i stedet fokusere på at udvikle et lokalt, bæredygtigt fiskeri.

Se mere i Enhedslistens kommunalvalgprogram om økologi, natur og miljø