Protest-demonstration mod nedskæringer i Aarhus, 13.9..2018

Sæt struktur-ændringer i Børn og Unge på stand-by

En storm af bekymringer har rejst sig omkring den nye struktur på skole- daginstitutions- og klubområdet i Aarhus, vedtaget med byrådets budgetforlig. Forældre, ledere og personale advarer om, at nedskæringer og omstrukturering vil ramme kerneydelsen, altså tilbuddet til børn og unge. Enhedslisten opfordrer derfor til, at struktur-ændringerne i Børn og Unge sættes på stand-by.

Debatindlæg, 11.10.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Budgetforliget betyder i Børn og Unge nedskæringer for 65 mio. kr. næste år, og at op mod 100 stillinger spares væk i de kommende år. Den nye struktur beskrives som omstrukturering af administration og ledelse. Beslutningen har medført adskillige henvendelser til byrådets politikere med stor bekymring over konsekvenserne og stærk utilfredshed med beslutnings-processen. En skoleleder skriver: «Det er naivt at tro, at nedskæringer på administrativ ledelse og tilstedeværelse på alle skoler ikke kan mærkes tæt på børnene. Det tyder på uvidenhed om, hvordan vi arbejder.»

Ja, spørgsmålet er, om politikerne bag budgetforliget, som Enhedslisten ikke er med i, egentlig kender til dagligdagen i skoler, daginstitutioner og fritidstilbud? Det er tvivlsomt. Og hvem skal denne tvivl komme til gode?

Børn- og ungerådmand Thomas Medom var hurtigt ude, efter budgetforliget var indgået, og forsikre om, at sparekniven var blevet ført, uden at det rammer tilbuddet til børn og unge. Men det sættes der nu et stort spørgsmålstegn ved af Århus Forældreorganisation, samt af ledere og personale ved skoler og daginstitutioner.

Fra et dagtilbud lyder det: «Det er en illusion at tro, at man ved at reducere i ledelseslaget undgår at ramme de ‘varme’ hænder. De opgaver, der stadig skal varetages, presses blot nedad i organisationen, hvilket netop vil ramme kerneydelsen.»

I første omgang lyttede rådmanden til de mange protester imod forslaget til ny skolestruktur og trak det tilbage fra sparerunden. Det var prisværdigt. Vi vil opfordre til, at rådmanden, og de øvrige politikere bag budgetforliget, igen vil lytte til den store usikkerhed og utryghed, som deres beslutning om nedskæringer og ny struktur i Børn og Unge har medført.

Struktur-ændringerne bør sættes på stand-by, således at der kan iværksættes en langt mere forsvarlig proces med høring af de relevante parter samt en grundig analyse, før der indføres en ny struktur, som også tager højde for kommende ændringer i skolestrukturen.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende