Keld Hvalsø

Skarp social profil til årets budgetforhandlinger

Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Aarhus Byråd stillet en række forslag, der indebærer mærkbare forbedringer for en lang række aarhusianere. Det er på områder, hvor der virkelig er behov for et løft for forskellige udsatte og svage grupper.

Pressemeddelelse, 8.8.2018, Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus.

”Enhedslisten har en skarp social profil, hvilket vores forslag viser. Vi håber selvfølgelig at kunne få opbakning til dem i forhandlingerne, hvilket vi burde kunne få. For der er tale om forbedringer på områder, som virkelig trænger til et løft. Der er i høj grad tale om forebyggelse, som vil ende med at spare kommunen penge,” siger Keld Hvalsø, Enhedslistens budgetordfører i Aarhus Byråd.

På social- og beskæftigelses-området stiller Enhedslisten forslag om:

Udsatte voksne: Der skal ansættes flere socialrådgivere, så opfølgning på handleplan og bostøtte kan ske hyppigere med en tidlig og forebyggende indsats. En investering på 10 mio. kr. årligt vil dæmme op for de stigende udgifter, og erfaringer viser, at dette tjener sig hjem igen.

Bedre normering på kommunens botilbud: Der skal være tilstrækkeligt personale til, at beboere og personale kan være trygge – hele døgnet. Dette undersøges, og der afsættes penge til opnormering i de botilbud, hvor der er for lidt personale.

Gratis tilbud til nye forældre: Der skal gives tilbud til udsatte forældre om forbedret forældreskab. Det er forebyggelse i forhold til udsatte børn, således at anbringelser, sygdom og utryghed undgås, og det betaler sig. Det vil koste ca. 5.000 kr. pr. førstegangsfødende mor.

Bedre overgang fra barn til voksen: Unge med handicap og socialt udsatte unge skal have styrket deres ungdomsliv, og der skal fokuseres på støtte til uddannelse og beskæftigelse. Der skal laves en evalueringsindsats, så uddannelses- og job-drop-out undgås.

Flere ressourcer til Aarhus Kvinde-krisecenter: Det er sårbart med det stigende antal af kvinder, der søger hjælp på centeret, og særligt i weekenderne er der tynd bemanding af personale. Vi ønsker ekstra socialpædagogiske personaletimer, til en omkostning af ca. 500.000 kr. årligt.

Flere i reelle job – færre i praktikker: Kommunen skal i højere grad ansætte modtagere af kontanthjælp i reelle job fremfor praktikker, der fortrænger lønmodtagere fra arbejdspladserne. Samtidig skal der arbejdes på, at en større del af de præsterede timer i private virksomheder ændres til lønnede job.

Enhedslisten stiller desuden budgetforslag på andre områder.