Enhedslisten Valgplakater

Tilbagegang kalder på skarpere profil

Enhedslisten gik ved valget til byrådet i Aarhus tilbage fra 9,4 til 7,2 procent af stemmerne. Vi mistede dermed et mandat og gik fra tre til to mandater. Det er ikke noget godt resultat.

Pressemeddelelse, 22.11.2017, Enhedslisten i Århus Byråd

”Vi samarbejder i Aarhus Byråd, og det har givet gode resultatet til gavn for mange i Aarhus. Men det har gjort det sværere at adskille os fra de partier, der har rådmandsposterne. Vi har ikke skabt en klar nok profil i forhold til de partier, S, SF og R, der holder skansen eller går frem. Så fremadrettet skal vi være skarpere i forhold til det, der adskiller os fra dem,” siger Keld Hvalsø, spidskandidat for Enhedslisten og nyvalgt til byrådet.

Enhedslisten har ved konstitueringen fået gode poster med vigtig politisk indflydelse, det er vi glade for. Det er en plads i Magistraten, formandsposten for Teknisk Udvalg, pladser i udvalgene Børn- og Unge, Social- og Beskæftigelse, samt Sundhed- og Omsorg. Formand for Ligestillings Udvalget, næstformand i Aarhus Vand og en plads i Vurderingsankenævnet.

Med formandsposten i Teknisk Udvalg sikrer vi den nødvendige modvægt til en borgerlig rådmand.

”Vi ville selvfølgelig gerne have haft en rådmandspost, der jo giver meget indflydelse. Men vi vil bruge de poster, vi har fået, til at få mest muligt af vores politik igennem i den kommende byrådsperiode. Der er stadig rigtigt meget, der skal udføres og rettes op på her i Aarhus, især på det sociale område, med beskæftigelse, trafik, på det grønne område og med miljøet,” siger Keld Hvalsø.