Enhedslisten Aarhus offentliggør sin valgkampsøkonomi

Enhedslistens i Aarhus Kommune fremlægger nu sit præcise valgkampsbudget. Det sker, fordi partiet går ind for, at der er åbenhed i et demokrati, og Enhedslisten opfordrer de øvrige partier til at gøre det samme.

Som det fremgår af regnskabet er det partiskatten fra partiets byrådsmedlemmer og stemmepengene, der primært løfter valgkampen i Aarhus, mens LO og 3F begge har stillet serviceydelser til rådighed.

BUDGET KV 17
budget kv ’17
INDTÆGTER kr. 310.000,00
Stemmepenge, 2017 kr. 118.153,00
Partiskat, 2017 kr. 108.469,00
Opsparing og kontingenter kr. 23.378,00
3F-Rymarken* kr. 30.000,00
LO* kr. 15.000,00
Støtte og salg af plakater kr. 5.000,00
Pilotprojekt fra Landsorganisationen kr. 10.000,00
UDGIFTER kr. 310.000,00
Masonitter / valgplakater kr. 20.000,00
Ophængning kr. 4.000,00
Aktivistpleje kr. 6.000,00
Midtvejsfest kr. 1.500,00
Valgfest kr. 13.500,00
Anskaffelser kr. 10.000,00
Happenings kr. 15.000,00
Flyers kr. 30.000,00
Foldere (husstandsomdeling) kr. 80.000,00
Fotograf (pressebilleder) kr. 4.500,00
Facebook-reklamer kr. 15.000,00
Reklamer kr. 40.000,00
Kontorhold kr. 1.000,00
Rejserefusion, kandidater kr. 5.000,00
Merchandise kr. 15.000,00
Løn til pressesekretærer kr. 25.000,00
Budgetmargin (til uforudsete udgifter) kr. 10.000,00
Pilotprojekt kr. 14.500,00
RESULTAT kr. 0,00