Keld Hvalsø

Luk bilerne ude af Vestergade, Mejlgade og Skolegade