Mange forslag om vigtige forbedringer

Enhedslistens byrådsgruppe, Peter Hegner Bonfils, Jette Jensen og Maria Sloth, stiller en lang række forslag, ja hele 53, til budget-forhandlingerne i Aarhus. Det er vigtige forslag, der vil skabe forbedringer for rigtigt mange aarhusianere.

Budgetforslag fra Enhedslisten

Byrådsgruppen stiller forslag på alle områder. Der stilles samtidig forslag om, hvor pengene skal komme fra, det er bl.a. gennem øget dækningsafgift og grundskyld. Det er desuden fra højere gebyr for byggesager, stilladsafgift, og så foreslås det, at penge afsat til Marselistunnelen i stedet for bruges til nye etaper til Letbanen.

Listen over forslag er lang. Der er forslag, som skal afbøde virkningen af regeringens fattigdoms-reformer, og der er forslag om forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation. På handicapområdet stilles flere forslag, såsom bedre normering på bosteder, bedre overgang mellem ung og voksen, samt flere penge til merudgifter, handicapkørsel og tabt arbejdsfortjeneste for forældre.

På børn- og unge området er der forslag om bedre normeringer i daginstitutionerne for de 0-2 årige, samt mere og bedre vejledning for unge om uddannelse. Og der er forslag om bedre støtte til udsatte børn samt øget hjælp til inklusion i folkeskolen.

På kulturområde stilles forslag om frivilligheds-koordinatorer i medborger- og beboerhuse, bl.a. i Foreningernes Hus i Gellerup, og der er forslag om en redningsplan for Aarhus Filmværksted samt en løsning for Ungdomskulturhuset.

Der stilles en række forslag på miljø-området, samt flere forslag om bedre forhold for cyklister, gående og den kollektive trafik. Der stilles forslag om flere almene boliger og flere forslag på det sociale område samt sundhedsområdet.

Se hele listen med forslag på siden her: Budgetforslag fra Enhedslisten til budget 2018.

Forhandlingerne om kommunens budget starter d. 18. september.